Případové studie

Vytváříme inspirativní komerční prostory za pomoci světlovodů.

Solatube případové studie

Objevte naše technologie, které mění způsob denního osvětlování

Volkswagen Slovakia a.s., Slovensko

Instalace světlovodů Solatube® ve výrobním závodě Volskwagen na Slovensku je ukázková. Ve velkých výrobních závodech jsou většinou vnitřní kancelářské vestavby odsouzeny k celoročnímu svícení zářivkami, avšak problém lze účinně řešit pomocí naší technologie. Rovné vedení světlovodů nebylo možné, což si vyžádalo vedení na délku přes 19m. Pro zavedení světla do potřebných míst bylo zároveň nutné využít 4 x 90° ohybový kloub.

Stáhnout

Mezinárodní letiště Düsseldorf, Německo

Mezinárodní letiště v Düsseldorfu je jedním z 25-ti největších letišť v Evropě. Historie letiště sahá až do roku 1909, kdy se zde vzduchem proháněl sám hrabě Zeppelin. Současné letiště bylo otevřeno v roce 1927 (až do roku 1998 se nazývalo Letiště Porýní-Porůří) a prožilo si i historicky napjaté chvíle během druhé světové války. Největší rozmach ve výstavbě i počtu cestujících zažilo letiště v druhé polovině 80. let. Průběžný nárůst provozu se podepsal na dnešních číslech odbavených cestujících, kterých je okolo 18 milionů ročně. V rámci neutuchajících úprav a rozšiřování letiště vznikl na terminálu C požadavek na kultivaci vnitřních prostor za pomoci denního světla.

Stáhnout

Mercedes-Benz podzemní expozice vozů, Sevilla, Španělsko

Výstavba nového centra firmy Mercedes-Benz ve španělské Seville měla zásadní problém v nedostatku denního světla. Podzemní prostory určené k expozici vystavovaných automobilů byly světelně zakonzervované. Po konzultacích s významným sevillským architektem se dospělo k závěru, že denní světlo je pro ukázku vozidel Mercedes-Benz klíčové. V záři denního světla je nejideálnější podání barvy vozu, proto si firma Mercedes-Benz i architekt vybrali právě značku Solatube®.

Stáhnout

KOMERSIA AUTO s.r.o. – Fiat Beroun, Beroun

Původní kancelář byla prosvětlována střešním světlíkem, který přes průhledné stropní kazety dodával do interiéru denní světlo. V rámci revitalizace interiéru však hladina denního osvětlení nestačila. Vzhledem k větší vzdálenosti mezi podhledem a střechou situace investora přímo vybízela k použití technologie světlovodů.

Stáhnout

ICOM Transport a.s. – Mercedes-Benz, Jihlava

V rámci rekonstrukce kanceláře vedoucího autoservisu bylo nutné zrevitalizovat i osvětlení. Pracovna s přímým výhledem do dílny odkud přicházelo druhotné osvětlení potřebovala zvýšit úroveň denní osvětlenosti na kancelářský standard.

Stáhnout

Funkční lemování ve veřejném prostoru

Střešní pláště v dnešní době slouží pro více účelů, než pro prosté zastřešení objektu. Pochozí a zelené střechy dnes nabízí veřejnosti místo k běžnému odpočinku, setkání o pracovní přestávce, dokonce i pěstování plodin. Světlovodné systémy Solatube® dovádí z prostoru střechy denní světlo, jejich využití však lze rozšířit. Vytvořením funkční, nebo umělecké podoby nadstřešní části světlovodu docílíte dvojího účelu světlovodu a zlepšíte architektonický i uživatelský rozměr budovy.

Stáhnout

Algae to Omega USA

Firma Algea to Omega Holding, Inc. ve svém zařízení provádí procesy, které umožňují přeměnu mořských řas na biomasu pro výrobu výživových produktů a výrobků pro osobní péči. Zatímco se pokoušeli rozšířit svou výrobu do dalších zemí, úsilí společnosti zpomalilo omezování běžných zemědělských metod ve výrobě těchto řas, což firmě zabránilo produkovat tyto čisté kultury ve velkém množství. Firma Algea to Omega byla schopna vyřešit tento problém prostřednictvím denního osvětlení – světlovodů Solatube®.

Stáhnout

Schönbrunn Zoo - pavilon ledních medvědů, Vídeň, Rakousko

Vídeňská Schnöbrunn zoologická zahrada byla v roce 2010 vyhlášena nejlepší Zoo v Evropě. Zároveň je zapsána v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V roce 2014 byl ve velkém očekávání otevřen pavilon ledních medvědů (Eisbärenwelt), kteří slavnou vídeňskou Zoo obohatili poprvé. Nedílnou součástí projektu bylo denní osvětlení Solatube®

Stáhnout

Zelené střechy

Světlovody Solatube® je vždy možné navrhnout tak, aby sběrné zařízení bylo umístěno nad úrovní vegetace. Při architektonickém návrhu tak máte vždy dostatek možností, jak Solatube® přizpůsobit a minimalizovat rizika zatékání, prorůstání vegetace nebo zastínění okolní konstrukcí. Unikátní optické čočky a světelně odrazné vlastnosti v případě potřeby umožňují seskupit více jednotek najednou, aniž by se zhoršoval přenos světla do interiéru.

Stáhnout

Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc

V rámci rekonstrukce Ústředního autobusového nádraží Praha Florenc bylo řešeno i denní osvětlení. Propracovaný návrh denního osvětlení počítal s osazením světlovodů ve světelně nepříznivé části nádraží, kde je pouze minimální úhrn světla. Prostředí, kam se měly světlovody instalovat, se nachází v rušné části čekárny. V prostorách čekárny lze pořídit jízdenky nebo zakoupit občerstvení v přilehlých obchodech.

Stáhnout

Solatube® 290 DS – 350mm, délka 8,5m, ŘRD Brno

Projekt světlovodů v tomto řadovém domě byl výzvou. Výjimečnost spočívala v podobě dodávky denního světla přes výšku tří pater řadového domu. Dva světlovody vedly od střechy skrz vyzděnou šachtu až do přízemí, kde měly osvětlovat prostor kuchyně. Třetí světlovod končil v úrovni podlahy 2NP, kde sloužil jako boční osvětlení přilehlého prostoru koupelny. Čtvrtý světlovod osvětloval koupelnu ve 4NP. Největší výzvou pro realizátora však bylo zvolit systém, který bude efektivní.

Stáhnout

Šachtové vedení denního světla

Nedostatek denního světla je problémem stávajících i nově realizovaných budov. Uvážíme-li situaci městských budov, tak víme, že většinou jde o řadové domy, které mají díky poloze a okolní zástavbě zhoršené podmínky pro přísun DO. Denní osvětlení je primárně řešené fasádními okny, což ale většinou nevyřeší osvětlení všech prostor budovy jako chodby, či schodiště. Podobné situace vidíme i u samostatně stojících výškových budov, kde je nutné zabezpečit denní osvětlení schodišť. Moderní světlovodné trubice rozšířili základní variabilitu použití, kdy je místo jednoho výstupu světla možné zajistit výstupů hned několik.

Stáhnout

Tělocvična vědecko-technické univerzity v Pekingu

Tělocvična pekingské vědecko-technické university je multifunkční sportovní zařízení pro širokou škálu sportů, pro které se hala dokáže přizpůsobit. Hlavní tělocvična má rozlohu 2.400m2 s kapacitou pro 8.000 diváků. Sportovní hala v rámci olympijských i paraolympijských her v roce 2008 hostila soutěžní sporty judo, taekwondo, vozíčkářské rugby a basketbal.

Stáhnout

Obytný soubor Cholupice - Řadové rodinné domy

V klidné lokalitě Cholupic s přímou návazností na pražský okruh vzniklo moderní bydlení pro ty, kteří nechtějí stavět drahý dům, ale rádi by užívali stejné výhody. Soubor obsahuje 11 dvoupodlažních řadových domů s plochou filigránovou střechou. Projektant stavby Ing. Oleg Marholt nepromýšlel jen stavební dispozice, ale i proslunění prostor. Konvenční fasádní okna tak strategicky doplnil o horní osvětlovací soustavy – světlovody.

Stáhnout

Mamut Park ve Viminacium, Srbsko

Mamut Park je součástí archeologického parku Viminacium poblíž Kostolace ve východním Srbsku. Park byl otevřen v červnu 2014 a rázem se stal vyhledávanou turistickou destinací. Součástí parku je podzemní jeskyně, kde si návštěvníci mohou prohlédnout vystavenou kostru mamuta. Systémy Solatube® pomohly dosáhnout dostatku denního světla s minimálním tepelným vlivem na prostředí jeskyně, čímž vytvořili optimální podmínky pro návštěvníky i zaměstnance.

Stáhnout

DPR Construction, Phoenix, USA

Společnost DPR Construction (USA) je národní, komerční dodavatel pokrokových staveb a stavební dozor specializující se na technicky složité projekty udržitelného rozvoje. Cílem firmy DPR Construction a jeho týmu ve Phoenixu byla renovace stávajících kancelářských prostor tak, aby spadala do kategorie Net-Zero Energy (bilančně nulová budova).

Stáhnout

SIPCO – Distribuční centrum Jeddah, Saudská Arábie

Saudi Industrial Projects Company (SIPCO) vyrábí, prodává a distribuuje některé ze světově nejuznávanějších značek. Je zodpovědný výrobce a distributor značky Pepsi v západní oblasti Saudské Arábie. Distribuční centrum Jeddah je největší PEPSICO sklad v zemi o rozloze větší než 12.000m2. Firma PEPSICO a její sesterské společnosti nainstalovali Solatube® denní systémy po celém světě a považují je za jedno z hlavních řešení směrem k udržitelnému rozvoji.

Stáhnout

Čerpací stanice koncernu BP, Velká Británie

Nadnárodní koncern, těžařská firma BP působící na trhu s ropnými palivy se rozhodla ke snižování emisí oxidu uhličitého. Nedílná morální spoluúčast na zvyšování hladiny emisí CO2, přivedla firmu k zamyšlení, jakým způsobem by mohla snížit energetickou náročnost svých čerpacích stanic. Komplexní osvětlení čerpací stanice denním světlem bylo účinným řešením, které snížilo spotřebu energií na absolutní minimum.

Stáhnout

Nástěnná, boční aplikace světlovodných jednotek

Nástěnná, přirozená boční svítidla mohou být důležitým prvkem při návrhu denního osvětlení, která dodají dennímu světlu jedinečný výraz. Oživují prostor, vytváří vizuální rytmus nebo tvoří umělecký světelný prvek. Výjimečný druh aplikace je ukázkovým rysem všestrannosti světlovodných systémů Solatube® ve vztahu k budově.

Stáhnout

APAG Elektronik, Pardubice – Staré Čívice

Kancelářský prostor 1.38 byl modelovou situací, kdy část vnitřní dispozice halového objektu byla určena činnostem administrativy. Velká plošná výměra prostoru a pouze jeden boční okenní zdroj na kratší straně místnosti vedlo k nevyhovujícím podmínkám denního osvětlení. Na 2/3 pracovních ploch bylo třeba nalézt řešení, které by světelným nedostatkům předešlo a zajistilo budoucím pracovníkům vyhovující podmínky pro trvalý pobyt.

Stáhnout

První „zelený“ McDonald’s

Jeden z největších světových gigantů pohostinského průmyslu řetězec McDonald’s před sebe postavil nelehkou výzvu zřídit první pobočku rychlého občerstvení v duchu trvale užitelného rozvoje. Po celé prodejně jsou prvky ekologicky šetrných výrobků od recyklovaného nábytku přes „ropa-free“ materiály až po instalované světlovody Solatube®.

Stáhnout

Distribuční centrum Macy’s

Macy’s, Inc. je jedním z předních řetězců, který provozuje několik obchodních domů po celé Americe, včetně outletových center. Macy’s Inc. používá ve svých distribučních centrech pro naplnění požadovaného množství denního osvětlení produkty Solatube® již od roku 2002.

Stáhnout

Polyfunkční dům Zvole u Prahy

V průběhu projektování Polyfunkčního domu Zvole u Prahy bylo zjištěno, že navrhované boční osvětlení pomocí vikýřů je nevyhovující a proto byl původní návrh doplněn o světlovody Solatube®.

Stáhnout

Základní škola Jílové u Prahy

Součástí projektu rekonstrukce základní školy v Jílovém jsou světlovody, které plní funkci denního osvětlení středové chodby uprostřed stavební dispozice.

Stáhnout

Městská knihovna v Kladně

Veřejný prostor utváří základy kulturního povědomí, sbližuje lidi a umožňuje jejich socializaci. Denní osvětlení je nedílnou součástí veřejných budov, avšak ne každé části objektu se ho dostane.

Stáhnout

Mateřská školka Tuřany, okr. Slaný

Obec Tuřany se v roce 2012 rozhodla prostřednictvím Evropských dotací přistavět mateřskou školu a uspěla. U nové stavby bylo logické, že jednou z podmínek kolaudace bude vyhovující denní osvětlení.

Stáhnout

Světelné stěny

Zhotovení světelné stěny pomocí přirozeného denního světla je inovativní způsob, jak vytvořit atraktivní vizuální prvek, který poskytuje obyvatelům dojem, že prostor je daleko vzdušnější a prostornější než ve skutečnosti je.

Stáhnout

IOPSALUTE, LTD - Pescara, Itálie

Je potvrzené, že denní světlo na pracovišti vede k nárůstu produktivity, zvyšuje koncentraci, zlepšuje morálku a redukcí stresu a únavy zlepšuje zdravotní stav zaměstnanců. Nový projekt dentální kliniky Iopsalute v městě Pescara v Itálii představoval náročnou světelně-technickou výzvu pro architekta Stefana Angella.

Stáhnout

Ekologické vily Nymburk

Jednopodlažní rodinné domy na okraji Nymburka jsou situovány v klidové zóně města. Moderní design, kvalitní materiály a harmonie stavební dispozice se světlem. Tak by se toto nádherné bydlení dalo popsat.

Stáhnout

Allegheny College - Meadville, PA, USA

Allegheny College je soukromá vysoká škola svobodných umění založena roku 1815 v Meadville, PA, USA. Škola byla jednou z prvních, která se připojila do programu Ministerstva energetiky USA vyzývající ke zlepšení energetické náročnosti budov o 20 procent do roku 2020.

Stáhnout

AVL Čechy spol. s r.o. - Hranice

Moderní firmy hledají moderní řešení, která zlepší každodenní provoz a přinesou úsporu. Jednou z takových firem byla i AVL Čechy spol. s r.o.- dceřiná společnost koncernu AVL, která se věnuje vývojovému inženýrství v oblasti motorů.

Stáhnout

DAMU – Divadelní fakutla - Řetězová, Praha 1

Rekonstrukce a zobytnění podkrovních prostor objektu DAMU Řetězová si vyžádala s ohledem na budoucí účel výukových místností dostatek denního světla. Stávající střešní „okénka“ rozhodně tyto představy nenaplňovaly a bylo třeba je podpořit skutečně účinným zdrojem denního osvitu.

Stáhnout

Nedostupné prostory

Nedostatek denního světla v hluboké části budovy byla jednou z hlavních překážek. Investor však byl pevně rozhodnut poskytnout svým budoucím pracovníkům ty nejlepší možné podmínky. Vzhledem k charakteru konstrukce, která nad továrním komplexem uvažuje další patro, byly světlovody jedinou možností jak efektivně denní světlo zavést.

Stáhnout

Škola Sedburgh - Cumbria, Anglie

Jako součást energetické strategie redukující emise oxidu uhličitého, zvolila škola ze Sedburghu denní systémy Solatube®. Nejen že jsou jediné světlovody s certifikaci BBA, která je klíčová v rozhodovacím procesu, ale zároveň obsahují inovativní patentové technologie v kopuli a tubusu, které umožňují maximální světelný výkon.

Stáhnout

Solatube® vs. Velux® - Česká Republika, Slovensko

Světlovodný trh se od našeho příchodu do ČR v roce 1997 značně rozšířil. Výrobků je mnoho, ale technologický náskok amerických světlovodů Solatube® je stále obrovský a dlouho tomu tak i zůstane.

Stáhnout

Supermarket Byerly’s - USA

Když se společnost rozhodla otevřít novou pobočku na France Avenue v Edině, ve státě Minnesota tak ředitel Tres Lund zadal architektonickému týmu začlenit do projektu výrobky udržitelného denního osvětlení. Vzhledem k tomu, že nebyl fanouškem tradičních světlíků, zaujali jej jiné technologie jako např. Solatube® denní systémy.

Stáhnout

VILA VERDE - Dům Vietnamská

Vila Verde je architektonicky výjimečný moderní viladům ve stylu moderny a funkcionalismu se 7 byty a podzemním parkováním dle návrhu architektonického ateliéru de.fakto. Celý objekt je organicky vkusně zasazen do stávající vilové zástavby v prestižní pražské čtvrti Bubeneč 15 min chůze od Hradčan a pražského parku Stromovka. Užitně je řazen jako energeticky úsporný dům s řízenou rekuperací výměny vzduchu včetně inteligentního řízení celé budovy systémem IQ HOUSE.

Stáhnout

Zdravotnické středisko - Hrušovany u Brna

Je běžnou praxí, že prostory s menší dobou pobytu se umisťují při návrhu do středu dispozice objektu. Někdy se však nevyhneme momentům, kdy se i místo trvalého pracoviště ocitne bez možnosti prosvitu oknem či světlíkem. V případě Hrušovanského zdravotního střediska se sešlo od obojího trochu.

Stáhnout

Servis stejně vyjímečný jako naše produkty.

Solatube jsou jediné denní osvětlovací systémy-světlovody, které ke své dodávce poskytují veškerou podporu od návrhu po instalaci. Naši pracovníci mají největší znalosti v oboru a používají potřebné softwary k vytvoření studií denního světla, které Vám poskytnou nejbližší představu od toho co od nás očekáváte.