SVĚTLOVODY PRO

RODINNÉ DOMY

SVĚTLOVODY PRO

KOMERČNÍ OBJEKTY

Denní světlo

Přirozené osvětlení je podstatným článkem celosvětového environmentálního plánu pro udržitelnou budoucnost. Dostatečná hladina denního osvětlení je v mozaice „zelených“ technologií naprosto zásadní. Denní světlo pomáhá vytvářet příjemné a inspirativní prostředí, kde se lidské tělo cítí velmi komfortně, jak po psychické, tak fyzické stránce. Zároveň snižuje spotřebu elektrické energie i produkci CO2. V neposlední řadě je denní světlo přínosné i pro maloobchodní prostory, kde vytváří zdravé vnitřní klima a pozitivně stimuluje osoby uvnitř objektu.

Solatube Inc. – originální světlovody

Pokud jde o osvětlení, věříme, že přístup k dennímu světlu je lidským právem. Naše originální světlovody datují svou historii do roku 1986, kdy osamělý australan Steve Sutton vynalezl první prototyp světlovodu. Na základě Suttonova patentu vzniká v roce 1991 firma Solatube®  Inc. (USA, California), která umožnila rozšíření geniálního produktu do více než 100 zemí světa.

Filozofie

Originální světlovody Solatube® byly už před 30 lety označeny za pokrokové a jsou ideálním řešením denního osvětlení všude tam, kde tradiční okna a světlíky nedosáhnou. Navrhování denního světla je díky originálnímu světlovodu Solatube® rozmanitější, protože nejsme při plánování omezeni pouze pláštěm budovy. Jsme hrdí na postavení lídra v oboru světlovodů a nadále hodláme nastavovat měřítka pro denní osvětlování prostřednictvím našich inovací. Naším cílem je pokračovat v poskytování nejlepších řešení těm, kteří si přejí žít a pracovat v prostředí, kde si lidé užívají zdravého denního světla. Proto nabízíme různé typy světlovodů jak pro rodinné domy, tak pro komerční objekty, které dodají jakémukoliv prostoru přirozené osvětlení a dovedou i do tmavých částí objektu nenahraditelné denní světlo. Naší obchodní filozofií je zacházet s našimi zákazníky a partnery tak, jak bychom si přáli, aby bylo zacházeno s námi, a tím si budujeme vzájemný respekt.

Prověřená kvalita

Na výrobky Solatube Inc. poskytujeme záruku 20 let. Mezinárodní kvalitu a prověřenost našich výrobků potvrzují certifikace BBA report, CE dle EU 305/2011, TUV, FM Approval, HVWZ a další.