O nás

Případové studie

Volkswagen Slovakia a.s., Slovensko

Volkswagen Slovakia a.s., Slovensko

Instalace světlovodů Solatube® ve výrobním závodě Volskwagen na Slovensku je ukázková. Ve velkých výrobních závodech jsou většinou vnitřní kancelářské vestavby odsouzeny k celoročnímu svícení zářivkami, avšak problém lze účinně řešit pomocí naší technologie. Rovné vedení světlovodů nebylo možné, což si vyžádalo vedení na délku přes 19m. Pro zavedení světla do potřebných míst bylo zároveň nutné využít 4 x 90° ohybový kloub.

Případová studie - Volkswagen Slovakia a.s., Slovensko (PDF)

Mezinárodní letiště Düsseldorf, Německo

Mezinárodní letiště Düsseldorf, Německo

Mezinárodní letiště v Düsseldorfu je jedním z 25-ti největších letišť v Evropě. Historie letiště sahá až do roku 1909, kdy se zde vzduchem proháněl sám hrabě Zeppelin. Současné letiště bylo otevřeno v roce 1927 (až do roku 1998 se nazývalo Letiště Porýní-Porůří) a prožilo si i historicky napjaté chvíle během druhé světové války. Největší rozmach ve výstavbě i počtu cestujících zažilo letiště v druhé polovině 80. let. Průběžný nárůst provozu se podepsal na dnešních číslech odbavených cestujících, kterých je okolo 18 milionů ročně. V rámci neutuchajících úprav a rozšiřování letiště vznikl na terminálu C požadavek na kultivaci vnitřních prostor za pomoci denního světla.

Případová studie - Mezinárodní letiště Düsseldorf, Německo (PDF)

Mercedes-Benz podzemní expozice vozů, Sevilla, Španělsko

Mercedes-Benz podzemní expozice vozů, Sevilla, Španělsko

Výstavba nového centra firmy Mercedes-Benz ve španělské Seville měla zásadní problém v nedostatku denního světla. Podzemní prostory určené k expozici vystavovaných automobilů byly světelně zakonzervované. Po konzultacích s významným sevillským architektem se dospělo k závěru, že denní světlo je pro ukázku vozidel Mercedes-Benz klíčové. V záři denního světla je nejideálnější podání barvy vozu, proto si firma Mercedes-Benz i architekt vybrali právě značku Solatube®.

Případová studie - Mercedes-Benz podzemní expozice vozů, Sevilla, Španělsko (PDF)

KOMERSIA AUTO s.r.o. – Fiat Beroun, Beroun

KOMERSIA AUTO s.r.o. – Fiat Beroun, Beroun

Původní kancelář byla prosvětlována střešním světlíkem, který přes průhledné stropní kazety dodával do interiéru denní světlo. V rámci revitalizace interiéru však hladina denního osvětlení nestačila. Vzhledem k větší vzdálenosti mezi podhledem a střechou situace investora přímo vybízela k použití technologie světlovodů.

Případová studie - KOMERSIA AUTO s.r.o. – Fiat Beroun, Beroun (PDF)

ICOM Transport a.s. – Mercedes-Benz, Jihlava

ICOM Transport a.s. – Mercedes-Benz, Jihlava

V rámci rekonstrukce kanceláře vedoucího autoservisu bylo nutné zrevitalizovat i osvětlení. Pracovna s přímým výhledem do dílny odkud přicházelo druhotné osvětlení potřebovala zvýšit úroveň denní osvětlenosti na kancelářský standard.

Případová studie - ICOM Transport a.s. – Mercedes-Benz, Jihlava (PDF)

Funkční lemování ve veřejném prostoru

Funkční lemování ve veřejném prostoru

Střešní pláště v dnešní době slouží pro více účelů, než pro prosté zastřešení objektu. Pochozí a zelené střechy dnes nabízí veřejnosti místo k běžnému odpočinku, setkání o pracovní přestávce, dokonce i pěstování plodin. Světlovodné systémy Solatube® dovádí z prostoru střechy denní světlo, jejich využití však lze rozšířit. Vytvořením funkční, nebo umělecké podoby nadstřešní části světlovodu docílíte dvojího účelu světlovodu a zlepšíte architektonický i uživatelský rozměr budovy.

Případová studie - Funkční lemování ve veřejném prostoru (PDF)

Algae to Omega USA

Algae to Omega USA

Firma Algea to Omega Holding, Inc. ve svém zařízení provádí procesy, které umožňují přeměnu mořských řas na biomasu pro výrobu výživových produktů a výrobků pro osobní péči. Zatímco se pokoušeli rozšířit svou výrobu do dalších zemí, úsilí společnosti zpomalilo omezování běžných zemědělských metod ve výrobě těchto řas, což firmě zabránilo produkovat tyto čisté kultury ve velkém množství. Firma Algea to Omega byla schopna vyřešit tento problém prostřednictvím denního osvětlení – světlovodů Solatube®.

Případová studie - Algae to Omega USA (PDF)

Schönbrunn Zoo - pavilon ledních medvědů, Vídeň, Rakousko

Schönbrunn Zoo - pavilon ledních medvědů, Vídeň, Rakousko

Vídeňská Schnöbrunn zoologická zahrada byla v roce 2010 vyhlášena nejlepší Zoo v Evropě. Zároveň je zapsána v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V roce 2014 byl ve velkém očekávání otevřen pavilon ledních medvědů (Eisbärenwelt), kteří slavnou vídeňskou Zoo obohatili poprvé. Nedílnou součástí projektu bylo denní osvětlení Solatube®

Případová studie - Schönbrunn Zoo - pavilon ledních medvědů, Vídeň, Rakousko (PDF)

Zelené střechy

Zelené střechy

Světlovody Solatube® je vždy možné navrhnout tak, aby sběrné zařízení bylo umístěno nad úrovní vegetace. Při architektonickém návrhu tak máte vždy dostatek možností, jak Solatube® přizpůsobit a minimalizovat rizika zatékání, prorůstání vegetace nebo zastínění okolní konstrukcí. Unikátní optické čočky a světelně odrazné vlastnosti v případě potřeby umožňují seskupit více jednotek najednou, aniž by se zhoršoval přenos světla do interiéru.

Případová studie - Zelené střechy (PDF)

Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc

Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc

V rámci rekonstrukce Ústředního autobusového nádraží Praha Florenc bylo řešeno i denní osvětlení. Propracovaný návrh denního osvětlení počítal s osazením světlovodů ve světelně nepříznivé části nádraží, kde je pouze minimální úhrn světla. Prostředí, kam se měly světlovody instalovat, se nachází v rušné části čekárny. V prostorách čekárny lze pořídit jízdenky nebo zakoupit občerstvení v přilehlých obchodech.

Případová studie - Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc (PDF)