Vnitřní tepelně izolační vložka Climate Control série Brighten Up - Solatube

Vnitřní vložka je účinný tepelně izolační předěl, který snižuje součinitel prostupu tepla celého světlovodu. Umístěna v oblasti, kde se na světlovod napojuje izolace.

  • 160 DS-250mm
  • 290 DS-350mm