Tepelně izolační sklo série SolaMaster - Solatube

Tepelně izolační sklo
Sola Master tepelně izolační trojsklo zabraňuje konvekčnímu a konduktivnímu přenosu teplot. Dosahuje nízkých hodnot součinitele prostupu tepla. Obsahuje izolační trojsklo zabudované v bloku z XPS

  • rozměr izolačního bloku 630x630x120mm
  • rozměr Izolační sklo 4-18-4-18-4
  • součinitel pr ostupu tepla U=0,5 W/m2K