Tepelně izolační sklo série SkyVault - Solatube

Sky Vault tepelně izolační trojsklo zabraňuje konvekčnímu a konduktivnímu přenosu teplot. Dosahuje nízkých hodnot součinitele prostupu tepla. Obsahuje izolační trojsklo zabudované v bloku z XPS

  • rozměr izolačního bloku 830x830x120mm
  • rozměr Izolační sklo 4-18-4-18-4
  • součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2K