Tepelně izolační sklo série Brighten Up - Solatube

Brighten Up tepelně izolační trojsklo zabraňuje konvekčnímu a konduktivnímu přenosu teplot. Dosahuje nízkých hodnot součinitele prostupu tepla. Obsahuje izolační trojsklo zabudované v bloku z XPS

  • Rozměr izolačního bloku pro model 160DS-250mm je 330x330x120mm
  • Rozměr izolačního bloku pro model 290DS-350mm je 430x430x120mm
  • Rozměr Izolační sklo 4-18-4-18-4
  • Součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2K