Tepelně izolační panel série SolaMaster - Solatube

SolaMaster tepelně izolační panel zabraňuje konvekčnímu a konduktivnímu přenosu teplot. Dosahuje nízkých hodnot součinitele prostupu tepla. Obsahuje dvojité tepelně izolační zasklení v polykarbonátovém kroužku.
Vnitřní strana z materiálu Spectralight® Infinity pro konzistentní přenos denního světla.

  • 330DS/750DS-530mm