Tepelně izolační panel série SkyVault - Solatube

SkyVault tepelně izolační panel zabraňuje konvekčnímu a konduktivnímu přenosu teplot. Dosahuje nízkých hodnot součinitele prostupu tepla. Obsahuje dvojité tepelně izolační zasklení v polykarbonátovém kroužku.
Vnitřní strana z materiálu Spectralight® Infinity pro konzistentní přenos denního světla.

  • M74DS-740mm