Solární stmívač denního osvětlení - Solatube

Solární stmívač denního osvětlení série Brighten Up je nový model solárního stmívače určený k regulaci množství vydávaného světla. Nově nabízíme variantu, kdy k úpravě hladiny denního světla používáme solárně napájený patentovaný motýlkový systém uvnitř světlovodu. Nyní si za pomocí stisknutí tlačítka můžete nastavovat intenzitu denního světla dle vlastní potřeby, aniž byste museli přivádět silovou kabeláž ke stmívači.

  • 160 DS-250mm
  • 290 DS-350mm