Teplota barvy denního světla a index podání barev

Proč je klíčová správná teplota barvy denního světla CTM

Různé světelné zdroje vyzařují různé barvy světla. Barva světla se pohybuje od chladných až k teplým tónům, pojem se odborně nazývá teplota barev neboli Color Temperature Main- tenance (CTM). Teplota barev tedy označuje barvu vyzařovaného světla.

Barva světla má vliv na kvalitu zrakové poho- dy, pocitově určuje vliv prostředí a ovlivňuje psychickou pohodu člověka. Například pokud je světlo namodralé, člověka zalije nepříjemný pocit chladu a zhoršují se i zrakové schopnosti. Pokud dáváme zřetel na teplotu barev umělých svítidel, měli bychom se tímto kritériem řídit i při výběru světlovodu. Každý světlovod využívající denního zdroje osvětlení převádí přímé sluneční paprsky přes odraznou, světlovodnou trubici. Každý by si měl ale uvědomit, že vedlejší účinkem odrazného materiálu tubusu je právě přímý vliv na teplotu barvy světla na jeho výstupu do místnosti.

Inženýři firmy Solatube International, Inc. ve spo- lupráci s renomovaným výrobcem 3M proto v roce 2002 uvedli revoluční odrazný, polymerický povrch Spectralight® Infinity. Tento odrazný po- vrch má nejen kategorický vliv na efektivitu přeno- su světla, ale i na jeho kvalitu, jejímž ukazatelem je právě teplota barev. Spectralight® Infinity je totiž jediný, tzv. spektrálně neutrální povrch na světě.

Následující vzorkovník odrazných materiálů věr- ně ukazuje, jaký vliv na teplotu barev mají různé materiály. U metalických odrazných ploch je zřetelně vidět velký spektrální posun na stupnici teploty barev.

Pokud chcete, aby se světlo poskytované tubusovým systémem nejvíce podobalo barvě denního světla a neměnilo barvu předmětů v interiéru je užití materiálu Spectralight® Infinity klíčové kritérium kvality.

Proč sledovat hodnotu CRI

Denní světlo je ideální zdroj světla. Je jasné, krásné a nevyčerpatelné. Ale věděli jste, že denní světlo přináší a umožňuje dokonalé podání barev? Barevné zobrazení odkazuje na to, jak barvy vypadají pod konkrétními druhy svítidel. Mezinárodní komise pro osvětlení (CIE), světová autorita v oblasti osvětlení dokonce vymyslela tzv. index podání barev neboli Color Rendering Index (CRI), který používá stupnici 1-100 k určení toho, jak dobře světelný zdroj reprodukuje barvy denního světla, přesněji jak barvy vykresluje. Index podání barev je klíčovým ukazatelem kvalitativních parametrů všech světelných zdrojů. Pokud i vy chcete perfektní podání barev vašich textilií a nábytku v jejich skutečném stavu, tak sledujte právě hodnoty CRI.

K dosažení perfektního zobrazení barev se musí vaše svítidlo, světlovod co nejvíce blížit k hodnotě 100.

Problém s umělými svítidly, nebo světlovody je to, že jejich hodnota CRI se velmi liší. V důsled- ku toho mají barvy tendenci se posouvat podle různých typů světelných zdrojů. Například při prohlížení červeného jablka v interiéru pod žárovkou (s CRI 98) bude barva vypadat velmi podobně tomu, jak vypadá venku pod denním světlem. Pod zářivkou (s CRI 50-60) však bude mít namodralý nádech. Tyto barevné posuny můžete velmi zřetelně pozorovat například i u metalických světlovodů.

Pro interiérové osvětlení je výhodná hodnota CRI 80, nebo vyšší. To je také minimum pro to,

aby světelný zdroj dosáhl mezinárodní certifi- kace ENERGY STAR®.
Zatímco některé zářivky, žárovky na této stup- nici mohou produkovat vysoce kvalitní podání barev, přirozené denní světlo je jediné světlo, které to dokáže bez nutnosti elektrické energie. Trubicové denní systémy Solatube® jsou mezi světlovody jediné, které splňují kritéria ENERGY STAR® s hodnotou CRI vyšší jak 80.