Technologie

Zóna přenosu světla - tubusové systémy Solatube®

Nejvýznamnějším atributem a základním úkolem vyspělé světlovodné trubice je schopnost převádět denní světlo na dlouhé vzdálenosti bez významných světelných ztrát. Vynálezem materiálu Spectralight® Infinity v roce 2002 jsme kategoricky určili nová, vysoká kritéria pro odrazné materiály a možnou efektivní délku zavádění denního světla. Výhodou polymerického odrazného materiálu je to, že stejným průměrem světlovodu Solatube® dovedeme podstatně více světla a konkrétní metalickou imitaci předčíme i v kvalitě (barvě) denního světla.

Význam světlovodné trubice však nekončí jeho odraznými schopnostmi. V následujícím popisu shrnujeme veškeré výhody tubusových systémů Solatube®.

Patentovaná technologie Spectralight® Infinity

 • nejreflexnější materiál na světě
 • spekulární odraznost 99,7% na odraz
 • nejvěrněji zobrazuje barvu denního světla
 • nabízí větší výkon na stejném průměru trubice
 • nabízí větší účinnost při difuzní i jasné obloze
 • umožňuje efektivní vedení až 30m
Průběh světla rovným tubusem
Průběh světla rovným tubusem
Průběh světla ohybem 0-90°
Průběh světla ohybem 0-90°

Význam odrazu světla

Výrobci světlovodů uvádí jako klíčový parametr výkonu činitel odrazu daného povrchu, což je pravda, ale obzvlášť důležité jsou údaje o zachování světla při vícenásobných odrazech, jelikož ty vypovídají o schopnostech zachovat světlo nejlépe. Význam použití odrazného materiálu Spectralight® Infinity je natolik zásadní, že rozdíl výkonnosti světlovodu s tímto materiálem a jeho metalickou imitací bude v běžné délce cca 4m mezi 40-140% dovedeného světla (podle použitého druhu trubice a kovu). Následující schéma popisuje, proč je klíčové sledovat činitel odrazu různých odrazných povrchů při zavádění světla na velké vzdálenosti.

Efektivita vedení světla různých odrazných povrchů

Odrazné materiály

Odrazné materiály
1 – Spectralight® Infinity, 2 – napařované stříbro, 3 – leštěný hliník, 4 – chrom

Materiálový vzorkovník složený z jednotlivých kornoutků různých odrazných materiálů napodobuje chování světla ve světlovodu. Na první pohled lze porovnávat barvu a především množství světla šířící se v tubusu. Rozdíl mezi odrazným materiálem Spectralight® Infinity a odraznými kovy je zásadní, viditelný pouhým okem (viz tabulka výše).

Mechanické vlastnosti materiálu Spectralight® Infinity

Mechanické vlastnosti materiálu Spectralight Infinity

Mezi nezbytně nutné atributy kvalitního světlovodu patří soubor mechanických vlastností, které zaručí, že světlovod nebude v dlouhodobém časovém horizontu vykazovat žádné změny ve svých odrazných schopnostech, tedy výkonu.

 • jediný odrazný materiál vyrobený čistě na polymerické bázi
 • na rozdíl od odrazných kovů se nemůže okysličit, tedy korodovat
 • nekovový materiál nejlépe odolává vzdušné vlhkosti
 • zachová optické vlastnosti i po desítkách let
 • předpokládaná životnost minimálně 30let
 • odrazný polymerický materiál stabilní do 125° Celsia

Patentovaná technologie „Cool Tube“

Efektivní řízení energie
Efektivní řízení energie

Světlovody vedené z interiéru, až do exteriéru budovy mohou být potenciálním tepelným mostem v celé své délce (nikoliv jen v místě izolace budovy). Kompozitní složení světlovodné stěny o více polymerických vrstvách nám umožňuje významnou redukci tepelné vodivosti, což vylučuje potřebu tepelných přepážek v místě izolace budovy a zároveň zamezuje vzniku rosného bodu i bez obalení světlovodu. Technologie „Cool Tube“ snižuje celkovou energetickou ztrátu trubice a zároveň redukuje přenos tepla způsobený infračerveným zářením o více než 50%.

 • vícevrstvý kompozitní tubus
 • redukuje tepelnou vodivost
 • eliminuje vznik rosného bodu na trubici
 • snižuje celkovou energetickou ztrátu

Ohyby

Ve většině aplikací světlovodů nám v rovném vedení systému brání pevné překážky jako nosný trám, kleština, krokev, vaznice, nosník, ventilace. K vhodnému nasměrování základních světlovodných sestav (AB sada) používáme integrované ohybové klouby. Větší úhly a variabilitu ohybu nabízí dodatečná kolena.

Základní ohybové klouby (strop, střecha)

Brighten Up Série – ohyby 0-30°
Brighten Up Série – ohyby 0-30°
SolaMaster série – ohyby 0-45°
SolaMaster série – ohyby 0-45°

Kolena

Brighten Up Série – ohyb 0-90°
Brighten Up Série – ohyb 0-90°
SolaMaster série – ohyby 0-90°
SolaMaster série – ohyby 0-90°

Tuhost

Světlovodné systémy jsou křehká zařízení, která díky spojování jednotlivých modulů ve svislém i vodorovném směru nemusí dosahovat požadovanou pevnost, přesto, že jim hrozí mnoho rizik. U Solatube® používáme soubor řešení, které výrazně zlepšují torzní tuhost. Ve vertikálním směru jsou spoje provedeny pomocí pevných zámkových spojů, nikoliv jen protichůdných prolisů. Pro horizontální spoje jsme vyvinuli nový systém zapojení pomocí zámečků „Tab-Lock“, které při větších délkách vedení zvyšují únosnost. Pro světlovody průměru 740mm z řady SkyVault série nabízíme i tzv. „tubusový pás“, který je jako opatření proti „zborcení“ nezbytný.

Tubusový pás
Tubusový pás
Systém zámků „Tab Lock“
Systém zámků „Tab Lock“