Technologie

Izolační vlastnosti světlovodů Solatube®

Brighten Up® série: 160 DS – 250 mm, 290 DS – 350 mm

Brighten Up® série: 160 DS – 250 mm, 290 DS – 350 mm

SolaMaster® série: 750/330 DS – 530 mm OC/CC

Tepelně izolační panel s dvojitým zasklením snižuje tepelné ztráty. Izolační panel zároveň obsahuje odrazný materiál Spectralight® Infinity pro dosažení maximálního přenosu denního světla.

SolaMaster® série: 750/330 DS – 530 mm OC/CC

SkyVault® série: M74 DS – 740 mm

SkyVault® série: M74 DS – 740 mm
SkyVault® série: M74 DS – 740 mm

Upevňovací pás zajišťuje spolehlivé spojení s tubusem pro bezpečnou a snadnou instalaci. Dvojité zasklení odstraňuje konvekční přenos teplot

SkyVault® série: M74 DS – 740 mm

Polykarbonátový kroužek zabraňuje přenosu teplot. Vnitřní strana z materiálů Spectralight® Infinity je účinná pro maximální přenos denního světla.

Světlovod a norma

Evropská ani ČSN nezařazuje světlovod do kategorie oken. Norma neupravuje žádnou závaznou hodnotu nebo metodiku posouzení prostupu tepla. Přes absenci zákonem stanovené normy se prezentují hodnoty určené metodikou měření prostupu tepla otvorových konstrukcí – oken.
Hodnoty pro otvorové výplně však nelze závazně vyžadovat.

Co je světlovod z tepelného hlediska?

Světlovod je neplošná konstrukce s více uzavřenými dutinami, kde tepelně dynamické změny působí na celý systém, nikoliv jen v místě izolace budovy (na rozdíl od okna). K tepelným přenosům nesmí docházet v celé délce vedení tubusu ani uvnitř tubusu.
Zásadní je izolace v místě teplené zátěže (dvojitý difuzér, dvojitá kopule) ale i dilatace tubusů nebo osazení izolačních prvků v místě obálky budovy (dvojsklo).

Jak Solatube® brání tepelnému mostu a kondenzaci?

Tepelnému mostu a kondenzaci konvekční cestou (vzdušnou výměnou teplot) Solatube® zabraňuje svými prvky. Stropním difuzérem, teplotně odolnou akrylátovou kopulí, vnitřní izolační kopulí, izolační vložkou nebo dvojskelným tepelně izolačním panelem.
Izolační kopulový kroužek, izolační stropní příruba, technologie Cool Tube, izolační límec Flashing Insulator a dilatace tubusů v místě obálky budovy brání tepelnému mostu a vzniku kondenzace konduktivní cestou (tubusem).
Bezproblémovou funkci světlovodu zajišťují difuzní otvory v oblasti kopule, sloužící k odvodu vlhkosti uzavřené při montáži.

Energy Star

Energy Star

Světlovody Solatube® jsou držitelem certifikace Energy Star, která zaštiťuje výrobky s vysokou účinností v oblasti úspory energií. Výrobky s certifikací Energy Star se vyznačují vynikajícími hodnotami energetických úspor a minimálních tepelných ztrát.

LEED

LEED

Nezávislá certifikační firma US Green Building Council je nejuznávanější autoritou v oblasti navrhování a posuzování energeticky soběstačných budov. Dlouhodobý a inovativní přístup v oblasti environmentálních technologií staví výrobky Solatube® na přední pozici v oboru udržitelného denního osvětlování v rámci výstavby energeticky šetrných budov. Vynikající parametry v oblasti tepelných ztrát, nejpřirozenější barva světla ze všech světlovodů, vysoká světelná účinnost, šetrně vyráběné materiály jsou základní kritéria, díky kterým výrobky Solatube® naleznete v desítkách budov s nejvyšší certifikací LEED GOLD, LEED PLATINUM. Realizace budov s touto certifikací LEED naleznete zde http://www.solatube.com/showcase/leed-showcase. V rámci užívání výrobků Solatube® nabízíme celou řadu kreditů, které napomohou optimalizovat Váš návrh tubusových denních systémů ve Vašich projektech.