Světlovody Solatube® architektura světla

Denní světlo – „člověk na obzoru“

Od dob jeskynního člověka až po dnešek prošlo lidstvo bouřlivým vývojem a denní světlo jej provází od samého počátku. Zprvu přirozený průzor v jeskyni dávajíc blahodárného světla neplánovaně a bez záměru, později uměle vytvořené otvory pra-příbytků předjímaly první sofistikovaná řešení řízeného přenosu denního světla v egyptských pyramidách. Jak si člověk začal uvědomovat sám sebe, začal si uvě- domovat i světlo a vzájemnou provázanost s obydlím. Napříč dějinami nenalezneme civilizaci, která by zpochybňovala úlohu denního světla a neoslavovala jeho přínos. Bez nadsázky by se dalo říct, že to jakým způsobem společnost pracuje a nakládá s denním světlem, do značné míry vypovídá o dosažené životní úrovni a vyspělosti. Cesta za světlem se proto stává cestou k architektuře. Pro zajímavost první zmínky o světlovodu se datují do dob starověkého Egypta, kdy vznikaly vertikální šachty vyložené zlatými pláty k prosvitu hlubokého nitra kamenných staveb.

Architektura – „lidé, prostor a denní světlo“

Nelze nebýt neobklopen prostorem. Hovo- říme-li o architektuře, hovoříme o jednání člověka prostřednictvím duševního kon- struování. V tomto pohyblivém procesu je hmota formou, světlo jejím obsahem a výsledkem je vzniklý architektonický prostor, který existuje osvětlením ob- jektů a povrchů. Denní světlo umožňuje v prostoru bezpečnou orientaci, zvýraz- ňuje materiál, texturu a dává vyniknout barvám. Nástrojem každého architekta se tak stává kompozice, která spočívá v umění rozmísťovat, dávkovat zdroje světla v prostoru a střídáním světla a stínu v něm vytvářet určitý rytmus a charakter. Architektura nezná dobré ani špatné, od- ráží pouze důvěru člověka v hmotu, která jej utváří. A jelikož jsme nesporně hmotou tvoření všichni, pak je každý z nás scho- pen z ní i tvořit.

Pantheon je budovou, kterou obdivuje celý svět jako dokonalý příklad klasické architektonické harmonie. Je stejně vysoký, jako široký a vše završuje masivní kopule o průměru 43 metrů. Zmenšující se kazety lemující kopuli v pěti řadách snižují váhu klenby a zároveň vytváří optický efekt, který přitahuje pozornost na střed kopule. Ta totiž není dokončená a v jejím středu se nachází otvor „oculus“ o průměru 9 metrů. Tímto otvorem do Pantheonu proniká světlo, vzduch i déšť. Otvor měl symbolizovat oko hledící do vesmíru a sloužil ke kontrole přesnosti kalendáře. Každoročně během slunovratu tak sluneční paprsky ozařují podlahu přímo před hlavním vchodem.

Světlovody Solatube „patentovaný originál od roku 1986“

Tubusové denní osvětlení je revoluční, cenově dostupné, vysoce výkonné řešení denního osvitu, které doplňuje anebo zcela nahrazuje tradiční technologie střešních oken, či světlíků. Vývojáři Solatube® International Inc. strávili více jak 20 let vývojem průlomové optické technologie, která umožňuje světlovodům Solatube® zajistit nejvyšší výkon a kvalitu přirozeného denního světla s nejlepší barvou. Pro představu předkládáme pár výhod pl®ynoucích z aplikace světlovodných sestav Solatube® pro Váš budoucí projekt či probíhající rekonstrukci:

Kopulová technologie Raybender® 3000 pomocí Fresnelovy čočky usměrňuje paprsky dopadající pod ostrým úhlem a zaručuje konzistentní výkon po celý den i rok

  • Polymerický odrazný materiál Spectralight® Infinity dosahuje 99,7% na odraz a má schopnost přenášet celé viditelné spektrum barev neselektivně
  • Široké možnosti konfigurace průměru i délek a způsobu vedení umožňují aplikaci do jakékoliv konstrukce s možností ukončení v pohledu i volného vyvěšení do prostoru
  • Poskytují předvídatelný světelný výkon, flexibilitu v interiérovém designu a řadu integrovaných doplňků jako je stmívač, jednotka umělého dosvitu či ventilace