Má váš světlovod správnou odraznost?

Představte si, že jste na basketbalu. Když hodíte míč a ten spadne na podlahu, odrazí se. Spadne a odrazí se. Určitě jste si ale všimli, že každý odraz je nižší, než ten předchozí. Je to proto, že každý odraz bere míči jeho energii.
Při průchodu světla světlovodem se světlo také odráží. Podobně jako u basketbalové ho míče se po každém odrazu část energie ztrácí. V tomto případě se energie světla pohlcuje v odrazném materiálu. Tento po jem je znám jako světelné ztráty.
Chcete-li dovést denní světlo do Vašeho interiéru bez jeho značné ztráty, potřebuje Váš světlovod vysokou povrchovou odraznost (činitel odrazu světla). Ten vypoví o množství světla, které světlovod v těs ném svazku přenese do spodní části světlovodu. Čím větší je povrchová odraznost, tím méně světla se ztratí.
Ve skutečnosti je povrchový činitel odrazu světla hlavním faktorem, který udává efektivitu přenosu denního světla (Light Transfer Efficiency – LTE). Efektivita přenosu denního světla je měřítkem toho, kolik světla v průběhu dne i celého roka systém převede. To, jak veliká je efektivita přenosu světla každého světlovodu závisí na odraznosti daného materiálu a tvaru tubusové konstrukce.
V současnosti jsou světlovody vyráběny z různých materiálů. Leštěný hliník, eloxovaný hliník, postříbřený eloxovaný hliník, vlnitý metalizovaný polyester – flexibilní potrubí, pokovené fólie a vícevrstvé polymerní folie.
Rozdíly v efektivitě přenosu světla – výkonu mezi těmito materiály jsou docela drastické. Postříbřený povrch s odrazností 98% přenese po 20 odrazech jen 67% světla a 33% ztrácí cestou. Na druhé straně vícevrstvá polymerická fólie s odrazností přes 99% přenese po 20 odrazech 94% světla a jen 6% ztratí při pohybu světla tubusem.
Pomocí naší analogie s basketbalem je vícevrstvá polymerická folie jako gumový basketbalový míč, zatímco postříbře ný povrch reaguje jako kožený balon. Zatímco oba odskočí, bude se odrážet především gumový míč, který při nárazu na podlahu ztrácí méně energie. Jinými slovy balon více energie udrží, odrazí se výše a energii zachová pro další odraz. Podobným způsobem odráží vícevrstvá polymerická fólie více energie při každém kontaktu s povrchem, poskytuje tedy větší „odraznost“ než metalické povrchy. V důsledku toho se vyplácí tím, že poskytuje lepší, jasnější a větší množství světla na konci světlovodu.
Rozhodující pro účinnost systému je tedy povrchová odraznost. I malý procentuální rozdíl v povrchové odraznosti bude znamenat velký rozdíl ve světelném výkonu.