Jak se vyhnout ultrafialovému záření ve vaší domácnosti

Ultrafialové záření (UV) může způsobit popálení. Poškozuje oči i pleť. To je důvod, proč my, lidé, používáme na ochranu proti slunečnímu záření sluneční brýle s UV filtrací, a proč nosíme klobouky bránící slunečním paprskům. Pokud uvažujete o trubicových denních systémech – svět- lovodech (TDD), tak můžete mít obavy z toho, jak moc UV záření vstoupí do va- šeho domova po jejich instalaci. 

UV záření se skládá ze tří různých vlno- vých délek světla. UVB a UVC vlnové dél- ky představují při dlouhodobém vystavení riziko, které může způsobit rakovinu kůže. UVA vlnové délky běžně nezpůsobují po- pálení, avšak ovlivňují stárnutí kůže a vznik vrásek. 

Solatube® denní systémy naštěstí odstra- ňují téměř všechno škodlivé UV záření. 

Umožňuje nám to technologie obsažená v našich kopulích. Kopule jsou z akrylá- tu. Solatube® kopule mají speciální UV inhibitory, které blokují 100% UVB/UVC a 98,5% z UVA záření. V reálné situaci to znamená, že si v klidu a bez obav můžete užívat slunce ve Vaší domácnosti a slu- neční brýle, nebo klobouk si schovat pro relaxaci na pláž. 

Ultrafialové záření má kromě dopadů na zdraví také tendenci způsobovat chemické změny předmětů v interiéru. Ke slábnutí barev dochází proto, že pig- menty a barviva toto záření absorbují. V konečném důsledku UV záření způsobí výrazný posun barev nábytku, obrazů atd. Se světlovody Solatube® tyto posuny v barevnosti předmětů nenastanou, jelikož naše kopule účinně blokují téměř veškeré UV záření. Ve skutečnosti dokonce mů- žete zaznamenat výrazné zlepšení barev, jelikož Solatube® poskytuje denní světlo s nejvyšším indexem podání barev (CRI) na světovém trhu se světlovody. Chcete-li získat jas a barvu denního světla bez obav z dopadů UV záření, tak jsou Solatube® denní systémy chytrou volbou pro osvětlení Vašeho domova.