Technologie

Know how

Know how

Víte, kde a jak vznikly světlovody, co je to UNOS nebo jak lze například světlovody použít? Odpovědi na tyto otázky najdete v této sekci spolu s obrázky a videi ilustrující fungování, výrobu a využití světlovodů. více

Jak funguje světlovod

Jak funguje světlovod

Výroba originálních světlovodů Solatube® započala v Austrálii (1988-první patent) a Spojených Státech Amerických před dvaceti pěti lety. Od počátků kdy patent spatřil světlo světa až do dnešních dní je nedílnou součástí vývojových procesů firmy Solatube® Inc tým profesionálů … více

Izolační vlastnosti

Izolační vlastnosti

Světlovod je nezanedbatelnou konstrukcí, která prochází z interiéru přes různá teplotní prostředí až do exteriéru. Podobně jako u oken, či světlíků je světlovod vystavován tepelně-vlhkostní zátěži vnějšího i vnitřního prostředí. Zde podobnost končí. více

Protipožární řešení

Protipožární řešení

Při prostupu tubusu světlovodu střešním pláštěm nebo jinými konstrukcemi je třeba dbát na to, zda světlovod neprochází požárně dělicí konstrukcí, či neústí do jiného požárního úseku. V tomto případě je nutné použít požárně ochranné zasklení Promat, popřípadě obalit světlovod protipožární izolací. více