Technologie

Světlovody Solatube® - doplňky

Systém „Climate control“

Praxe dnešního stavebnictví, kdy expanze nízkoenergetických a pasivních domů roste, vyžaduje co nejmenší hodnoty tepelné propustnosti nejen pro veškeré použité materiály objektu, ale také pro celé světlovodné sestavy. Podporou tepelně izolačních vlastností „COOL TUBE“ hliníku jsou zařízení na snížení součinitele prostupu tepla. Světlovodné systémy Solatube® nabízí v balíčku Climate Control několik způsobů jak snížit součinitel prostupu tepla základního světlovodu Solatube®.Vnitřní tepelně izolační kopule

Vnitřní tepelně izolační kopule

Izolační akrylátová kopule je technickým zařízením, které svou konstrukcí zabezpečuje snížení energetických ztrát/zisků světlovodem. Vhodná především do horských oblastí, kde je nástřešní prvek vystavován extrémním vlivům klimatu, promrzání a vysokému větru. Unikátní konstrukce kopulového kroužku umožňuje fixaci tohoto prvku těsně pod vnější kopuli.Vnitřní tepelně izolační vložka Severe Climate

Vnitřní tepelně izolační vložka Severe Climate

Izolační akrylátová vložka Severe Climate je účinný tepelně izolační předěl, který umožní vznik více uzavřených vzduchových dutin. Společně eliminují proudění tepla a sníží součinitel jeho prostupu celou konstrukcí. Užití izolační vložky má své opodstatnění v konkrétní střešní skladbě buď samostatně, nebo i v sérii.Tepelně izolační sklo

Tepelně izolační sklo

Dvojité tepelně izolační zasklení v polykarbonátovém kroužku zabraňuje přenosu teplot a dosahuje nízkých hodnot součinitele prostupu tepla. Vnitřní strana kroužku je z materiálu Spectralight® Infinity pro konzistentní přenos denního světla.Pryžové těsnění Flashing Insulator

Pryžové těsnění Flashing Insulator

Pryžové těsnění Flashing Insulator představuje izolační límec, který se užívá v místech, kde světlovod prostupuje střešním pláštěm. Můžete ho umístit ze spodní strany střešního lemování, kde zamezí únikům tepla a možnému vzniku kondenzace v nadstřešní části světlovodu. V zateplených střešních pláštích se umístí tak, aby bylo přimknuto ke světlovodu a zároveň střešní folii, izolaci či záklopu. Pryžové těsnění Flashing Insulator je vhodným řešením jak zamezit tepelným únikům samotným stavebním otvorem, kterým světlovod prochází. Těsnění zároveň pomáhá k minimalizaci chyb při instalaci celé světlovodné sestavy.


Systém „Light control“

Světlovodné systémy Solatube® poskytují silný zdroj denní světla po celý rok. Logickým krokem k ovlivnění vydávaného množství denního světla tak bylo v roce 2003 zkonstruování světelného stmívače. K důmyslnému zařízení na korigování světelného výkonu se přidala i jednotka pro noční osvětlení. Poslední novinkou je vnitřní solární LED osvětlení Smart NightLight.

Vnitřní solární LED osvětlení Smart NightLight

Integrovaný panel s fotovoltaickými články shromažďuje sluneční energii pro napájení Smart NightLight. Ten po setmění rovnoměrně rozptýlí LED světlo a vytváří přirozené osvětlení prostoru.Vnitřní elektrické osvětlení - 75 Watt

Světlovody lze pochopitelně využívat k osvitu vnitřních prostor jen v průběhu dne, kdy je na obloze sluneční zdroj. Pokud světlovod již máte, ale otázka „ jak osvětlovat prostor v noci?“ stále zůstává ve Vašich myšlenkách, je integrovaná elektrická jednotka vhodným řešením. Je umístěna ve stropním dílu světlovodu těsně nad difuzérem, aby byl umožněn ideální rozptyl umělého světla do potřebných prostor. Integrovaný světelný díl vyřeší Vaší potřebu dosvětlovat prostory jiným svítidlem, které byste jinak museli osazovat vedle světlovodu, bez toho aniž by narušil jednotu stropu. Vhodné pro chodby, koupelny, toalety.

Vnitřní elektrické osvětlení - 75 Watt
LED žárovka - teplá/studená
Úsporná zářivka - teplá/studená

Vnitřní světelný stmívač – Daylight Dimmer

Světelný stmívač je zařízení určené k regulaci množství vydávaného světelného toku. Pouhým stlačením spínače můžete nastavit přesně takové množství světla, které chcete do interiéru vpustit i s možností světlovod úplně zatemnit. Zařízení je vybaveno elektromotorkem, který pomocí vnitřních “křidélek“ světlo buď vpouští, nebo zatemňuje. V situaci, kdy jsou křidélka ve svislé poloze, nedochází k žádným světelným ztrátám, jelikož jsou jejich plochy vybaveny stejným odrazným materiálem Spectralight® Infinity jako světlovod samotný. Zařízení je velmi vhodné do dětských pokojů, ložnic, či odpočíváren.

Vnitřní světelný stmívač – Daylight Dimmer
poloha „zateměno“
poloha „polovičný výkon“
poloha „plný výkon“

Systém „Air control“

Odvětrávací ventilační sada

Koupelny a toalety je kromě potřeby denního osvětlení nutné i odvětrávat. Vysoká vlhkost si vyžaduje způsob, kterým by byla odváděna, a právě k tomu slouží odvětrávací ventilační sada. Výsadou ventilační sady je minimální hlučnost elektromotorku a vysoká výrobní kvalita. Ventilační jednotka je od světlovodu oddělena a vedena zvlášť. Elektromotor je osazen nad „žebrovanou“ částí difuzérové příruby a k němu je připojena odizolovaná flexibilní hadice vedoucí až do střešního vývodu. Ventilační vývod na střeše je umístěn v těsné blízkosti lemování světlovodu. Ventilační sada je dodávána pouze ke světlovodu Solatube® 160 DS - 250mm.

Odvětrávací ventilační sada