Technologie

Protipožární řešení světlovodů Solatube

Promat

Při prostupu tubusu světlovodu střešním pláštěm nebo jinými konstrukcemi je třeba dbát na to, zda světlovod neprochází požárně dělicí konstrukcí, či neústí do jiného požárního úseku. V tomto případě je nutné použít požárně ochranné zasklení Promat, popřípadě obalit světlovod protipožární izolací. Řešení je hned několik, a proto je vždy lepší zaslat konkrétní projekt a my Vám doporučíme a vypracujeme nejvhodnější variantu.Příklad kombinace světlovodů Solatube a protipožárního skla Promat


Solatube 290 DS – 350mm / EI 30 - kruh


Solatube 330 DS – 530mm / EI 15 - čtverec


POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST TLOUŠŤKA PROTIPOŽÁRNÍHO SKLA PROMAGLAS®
EI 15 16 mm
EI 30 24 mm


Všechny navržené a dále zrealizované protipožární provedení vychází z odzkoušených konstrukcí a z rukou proškolených pracovníků. Po namontování obdržíte všechny potřebné doklady!