Omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti

Firma WT-WindowsTomorrow, s.r.o. prohlašuje, že nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé používáním její webové prezentace nebo díky nedostupnosti této webové prezentace, včetně změny prodejnosti a použití prezentovaných řešení a produktů, ušlým ziskům, porušením obchodních kontaktů apod. Firma WT-WindowsTomorrow, s.r.o. zároveň nenese odpovědnost za úplnost a správnost materiálů, které jsou ve webové prezentaci uveřejněny ani za jejich aktuálnost. Firma WT-WindowsTomorrow, s.r.o. má právo kdykoliv, bez jakéhokoliv upozornění provést změny v jakýchkoliv materiálech uvedených ve webové prezentaci. Firma WT-WindowsTomorrow, s.r.o. se nezavazuje informace umístěné ve webové prezentaci aktualizovat.

Odesláním formulářů uvedených na webových stránkách firmy WT-WindowsTomorrow, s.r.o., spolu s údaji v nich obsaženými, výslovně prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze klientů firmy WT-WindowsTomorrow, s.r.o., v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění.

Následující obchodní známky, které se objevují na těchto stránkách, jsou výhradním majetkem společnosti SOLATUBE INTERNATIONAL, INC.

Přehled obchodních známek:

Solatube® , Brighten Up®, SolaMaster®, Raybender®, LightTracker™, Spectralight®, Optiview®, Vusion™, Solar Star®, Innovation In Daylighting™,The Daylight Dimmer™, Duradome®, LITD®, Sun Star®, The Miracle Skylight®, The Solatube Daylight Fixture®